logo son

Testen voor Toegang

Stapje voor stapje gaat het sociaal leven in Nederland weer open. Wil je naar een activiteit of een evenement waarvoor je een corona testbewijs nodig hebt? Laat je dan testen voor toegang.

Let op: vanaf vrijdag 23 april zijn er twee mogelijkheden om toegang te krijgen tot de pilot evenementen: met een testbewijs in de CoronaCheck-app of met een geprint testbewijs via www.coronacheck.nl. Het testresultaat zelf geldt niet als toegangsbewijs.

 corona check app

Download de CoronaCheck app

Android | iOS

son logo
CSN Testen is aangesloten bij Testen voor Toegang

Over Testen voor Toegang

Het platform Testen voor Toegang is een platform van de Stichting Open Nederland (geregistreerd onder KvK-nummer 81917503). De Stichting Open Nederland heeft de kennis en kunde gebundeld die nodig is om een operatie van deze omvang en complexiteit in korte tijd te organiseren en faciliteren.

Het doel van de Stichting Open Nederland is een bijdrage te leveren aan het heropenen van het sociaal leven in Nederland. Met een geldig corona testbewijs kunnen bepaalde culturele, sociale en sportieve evenementen weer bijgewoond worden. De overheid bepaalt welke sociale evenementen per wanneer en onder welke voorwaarden weer open mogen.

In de maand april vond een pilotfase plaats, waaraan geselecteerde activiteiten en evenementen deel hebben genomen. Na deze pilotfase zal gestart worden met de realisatiefase, waarin de testcapaciteit verder kan worden uitgebreid.

Stichting Open Nederland heeft geen winstoogmerk en hanteert als uitgangspunt dat het Testen voor Toegang programma tegen maatschappelijk verantwoorde kosten kan worden uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingopennederland.nl.